Chiński masaż Tuina

Starożytny chiński sposób leczenia. Stosowano go już 2000 lat temu. Polega na energicznym wykonywaniu określonych technik w  celu pobudzenia energii własnej pacjenta poprzez silne uciskanie określonych punktów na jego ciele (często zbieżnych z punktami akupunktury). Po masażu odczuwa się poprawę samopoczucia, odprężenie, lekkość oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych a także zwiększa się odporność organizmu.

 

W medycynie chińskiej obowiązuje powszechna zasada równoważenia Yin i Yang (czyli pary pojęć przeciwstawnych i wzajemnie się uzupełniających, opisywanych np. jako ciepło - zimno, wilgotne - suche, twarde - miękkie itp.). Harmonię zapewnia jedynie właściwa proporcja każdego elementu. Zachwianie równowagi energetycznej w organizmie utrzymujące się przez dłuższy czas prowadzi nieuchronnie do choroby. Masaż Tui Na ma na celu uregulowanie przepływu energii i usunięcie blokad. Te miejsca na ciele pacjenta, na których koncentruje się praca terapeuty otrzymują energię o odpowiednim ładunku.

 

KILKA SŁÓW O BUDOWIE I ROLI KRĘGOSŁUPA

 

Kręgosłup jest narządem ruchu zapewniającym z jednej strony prawidłową amortyzację dzięki swoim naturalnym krzywiznom oraz elastycznym krążkom międzykręgowym zwanym popularnie „dyskami”. Z drugiej zaś strony pełni funkcję ochronną dla rdzenia kręgowego, który jest otoczony trzema oponami, pomiędzy którymi cyrkuluje płyn mózgowo - rdzeniowy. Z rdzenia poprzez kanały międzykręgowe wychodzą korzenie nerwowe biegnące dalej do wszystkich narządów organizmu. Kręgosłup jest stale poddawany działaniu sił rozciągających i ściskających. Wraz z upływem czasu nasilają się dolegliwości związane ze zmianami zwyrodnieniowymi lub zapalnymi. Zmiany te ograniczają fizjologiczną przestrzeń krążenia płynu mózgowo - rdzeniowego, powodują ucisk na korzenie nerwowe i rdzeń kręgowy co w konsekwencji prowadzi do odruchów przykurczu, ograniczenia ruchomości stawów kręgosłupa, powstawania patologicznych skrzywień itp. Prawidłowy i silny kręgosłup ma zatem ogromny wpływ na dobre funkcjonowanie układu nerwowego. Ponadto według tradycyjnej medycyny chińskiej przez kręgosłup biegnie główna droga przepływu energii życiowej. Wszelkie schorzenia kręgosłupa powodują ograniczenia w jej prawidłowym obiegu wewnątrz naszego ciała. Dlatego też Chińczycy mawiają: „jesteś tak zdrowy jak Twój kręgosłup”. Z punktu widzenia tradycyjnej medycyny chińskiej choroby kręgosłupa, nawet te drobne mają wpływ na stan całego organizmu i właściwe funkcjonowanie narządów wewnętrznych, dlatego znaczna część zabiegu koncentruje się na oddziaływaniu na kręgosłup pacjenta.

 

W naszej ofercie proponujemy:

  • 60 minutowy masaż chiński w cenie 150 zł
  • 30 minutowy masaż (obejmujący okolicę chorego miejsca) w cenie  90 zł